VI PÅ KRAFTHEM

Krafthems resa startade under våren 2020 av civilingenjörer från KTH som såg möjligheterna att med hjälp av ny teknik förbättra elmarknaden och samtidigt sänka kostnaderna för konsumenter och elbilsägare. Tillsammans med ytterligare tillskott i gänget sitter vi i vårt kontor i Norrsken House i Stockholm. Vi njuter av att vara i en inspirerande atmosfär som erbjuder ett fantastiskt kunskapsutbyte medan vi knackar kod, räknar, designar och träffar intressanta människor. Allt vi gör är en del i vår strävan efter ett förnyelsebart kraftsystem, vilket har sin grund i den utveckling vi ser idag på elmarknaden. Andelen vindenergi ökar kontinuerligt, precis som utvecklingen av elbilar också gör. I kombination med prisdroppet på ellagring ser vi hur marknaden kommer att efterfråga nya verktyg för att upprätthålla utbud och efterfrågan. Vi därför vill bidra till utvecklingen av dessa verktyg, som kommer att vara avgörande i energiomställningen för ett förnyelsebart kraftsystem.

Genom hårt och smart arbete har vi kommit långt, trots att vi än så länge är få. Sedan Krafthem kom till liv har vi vuxit och består nu av ett gäng drivna individer med olika bakgrunder som tillsammans kämpar för att utforma Krafthem, bygga algoritmer och hitta innovativa lösningar, med målet att bidra till ett hållbart kraftsystem!

Har du allmänna frågor?
Skriv till oss på connect@krafthem.se